Executive search

Vi hjälper dig med trygg och strategisk rekrytering genom Executive Search. Vi har ett starkt nätverk och hittar med moderna metoder er nästa ledare eller kvalificerade specialist. Som kund kan du förvänta dig ett mycket högt engagemang och närvaro från vår konsult. Arbetet inleds alltid med gediget arbete kring den profil som eftersöks och med försäkran om full förståelse för ert bolag, bransch och mål med er rekrytering. Vi skräddarsyr processen för er och kan erbjuda både tillsvidare samt Interimstillsättningar.