Next Step

FÖR DIG SOM PRIVATPERSON
Detta paket riktar sig till dig som står inför att ta ditt nästa steg i yrkeslivet och önskar stöd och rådgivning på vägen dit!
Vi inleder med ett uppstartsamtal där du beskriver vem du är, din situation, nuläge och önskat läge.
Vi lägger en gemensam plan och börjar därefter jobba tillsammans för att nå dit. Vi följer en process men kan också skräddarsy vid behov. Detta ingår!

 1. Uppstartsamtal
 2. Personlighetstest och test kring Motivation och drivkrafter
 3. Djupgående samtal (ca 2h) och karriärrådgivning baserat på ovan två punkter.
 4. LinkedIn – översyn, tips och råd för detta verktyg. Hur blir du attraktiv? Vi har svaren!
 5. CV-granskning – översyn, tips och råd
 6. Att nätverka – översyn, tips och råd
 7. Uppföljningssamtal efter ca 3 veckor

Till detta kan du komplettera med tjänster kring anställningsintervju och rekryteringsprocesser. Det går naturligtvis att koppla på fler coachningssessioner.

FÖR DIG SOM ARBETSGIVARE
Ibland behöver man skiljas åt arbetsgivare och arbetstagare. Gör steget lättare för din anställde genom att erbjuda ett paket med rådgivning, stöd och handgripliga tips för komma vidare till nästa steg. En bra offboarding bidrar starkt till ert arbetsgivarvarumärke och den anställde lämnar ert företag med en positiv bild av företaget. I paketet ingår följande för kandidaten.

 1. Uppstartsamtal. Nuläge och historik samt önskat läge
 2. Personlighetstest och test kring Motivation och drivkrafter
 3. Djupgående samtal (ca 2 h) med återkoppling, karriärrådgivning och stöd baserat på ovan punkter. Vägar för att söka och nå nästa utmaning.
 4. LinkedIn – översyn, tips och råd för detta verktyg.
 5. CV-granskning – översyn, tips och råd
 6. 2 x fysiska (eller digitala) Coachningssamtal i syfte att nå nästa steg.
 7. Uppföljning och utvärdering med kandidat